Bronchiálna (priedušková) astma

Na rozvoj astmatického záchvatu majú vplyv rôzne faktory - alergény: prach, teplota, vône, vlhkosť vzduchu, fyzická námaha, psychická nepohoda alebo vypätie. Počet záchvatov závisí od veľkosti miesta zápalového procesu, množstva hlienu a koncentrácie toxínov.

Na boj so záchvatmi sa používajú bronchodilatanciá, antihistaminiká a v neskorom štádiu aj hormonálne prípravky.

Vibroakustickú terapiu je možné aplikovať tak počas záchvatu, ako aj na jeho prevenciu. Zvyšuje efektívnosť liekov, predpísaných lekárom, a umožňuje znížiť ich dávky. 

Na zamedzenie pohybu hlienu počas terapie je potrebné pacienta uložiť ležmo. Terapia sa vykonáva bezprostredne po užití liekov. Vibrafóny sa prikladajú na oblasť K v režime 2 po dobu 5 minút.

Následne je potrebné pôsobiť na oblasť C v režime 1 po dobu 2 minút. Účinok na oblasť C zabezpečuje dobrú cirkuláciu v bronchoch, čo je predpoklad efektívnej liečby. Po skončení terapie je potrebné zostať 30 - 40 min. v polohe ležmo.

Doba pôsobenia vibro-akustickej terapie sa postupne zvyšuje, každý deň o 1 minútu. 

Jej účinok je viditeľný už po niekoľkých terapiách, čo však neznamená, že liečbu je možné urýchliť, ale je potrebné postupne presným dávkovaním podľa Tab. 11 zvýšiť cirkuláciu 

v bronchoch, potom postupne odstrániť funkčné závady bronchov a očistiť ich od hlienu.

Zníženie koncentrácie toxínov v organizme, zlepšenie kvality krvi a obnovenie sliznice bronchov sa môže dosiahnuť stimuláciou funkcie pečene a normalizáciou premeny tukov.

Odporúča sa preto aj terapia oblastí E1, E11, E2 a F. Počas liečby je potrebné minimalizovať infekčno-toxickú záťaž a podľa možnosti aj množstvo alergénov (vône, prach).

Liečba sa vykonáva podľa Tab. 11a. a 11b. v štádiu, keď sa ochorenie neprejavuje akútne

a pacient sa cíti lepšie. Počet opakovaných aplikácií liečby je 4 - 6x s prestávkami 1 - 3 týždne.