Chronické choroby pečene

Podľa súčasných poznatkov je najzávažnejším dôsledkom chronických ochorení pečene narušenie jej detoxikačnej funkcie. Liečba pacientov s chronickou hepatitídou a cirhózou Vitafonom vplýva na normalizáciu ukazovateľov hepatocirkulácie, zníženie aktivity ochorenia pečene a normalizáciu klinicko-laboratórnych ukazovateľov.

Pri použití VAT u 44 pacientov s chronickým ochorením pečene prišlo u 68% pacientov k pozitívnej dynamike, zlepšeniu celkového stavu, zmenšili sa ich bolesti, normalizoval sa spánok a zvýšila sa ich chuť do jedla. Použitie prístroja malo vplyv na rýchlejšiu úpravu krvného obrazu, normalizáciu biochemických ukazovateľov (zníženie bilirubínu z 57,8 na 22,7). V dvoch prípadoch sa vyskytla pri 3. terapii zvýšená bolesť pod pravým rebrom, tieto bolesti ustali po 4. - 6. terapii. U všetkých pacientov s cirhózou sa zlepšil celkový stav, ustúpili bolesti, zlepšila sa chuť do jedla a spánok. Zlepšil sa aj krvný obraz a biochemické paramere. U pacientov s cirhózou sa okolo 5. - 6. terapie objavili zvýšené bolesti pod pravým rebrom, ktoré počas 7. alebo 8. terapie ustúpili. Tieto príznaky boli prítomné aj u pacientov s cirhózou v dystrofickom štádiu ochorenia a podľa všetkého išlo o predznak adaptácie.

Použitie VAT je potrebné určovať diferencovane v závislosti od ukazovateľov hemodynamiky.

tabulka