Nervový systém

Migréna – migrenózne bolesti hlavy

Bolesti hlavy patria medzi najčastejšíe ochorenia človeka. Migrénou trpí 4 - 38% obyvateľov sveta. Vo vačšine prípadov majú tieto ťažkosti pracujúce ženy. Migréna je dlhodobé ochorenie. Jej charakter a priebeh býva rôznorodý, rovnako aj prístup k liečbe je individuálny. Často sa stáva, že metódy, ktoré pomôžu jednému pacientovi, sú pri inom celkom neúčinné.

Skleróza multiplex

Po absolvovaní prvej liečby podľa Tab. 33 je liečbu potrebné opakovať s pôsobením vibrafónov 2x denne a zároveň pridať pôsobenie na oblasť E3 v režime 1 v trvaní 4 minúty.

Následky detskej mozgovej obrny

Terapie sa vykonávajú ležmo, v režime 2, 2x denne, ráno a večer, nasledovným spôsobom: