Pohybová sústava

Degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a zápal nervových koreňov vychadzajúcich z miechy (Spondylóza, radikulitída)

Liečba sa vykonáva podľa Tab. 23a. - 23h. Počas terapie ležíte na chrbte, na mäkkej podložke. Pri liečbe bolestí hornej časti chrbtice je možné podložiť vankúš, aby sa dosiahlo správne uloženie vibrafónov. Vibrafóny sa prikladajú na miesta  podľa Obr. 1 - 4, režim a trvanie terapie v min. sú uvedené v tabuľkách.  Počas pôsobenia je dôležité, aby oblasť terapie bola v teple. V prípade potreby radikálneho liečenia je liečbu potrebné 2 - 4x zopakovať s prestávkou 14 dní. 

Neodporúča sa súčasne liečiť viac ako jedno postihnuté miesto.

Bolesti chrbta a výhrez medzistavcovej platničky

Bolesť chrbta.

Bolesť chrbta, ktorá nie je dôsledkom poranenia, môže mať 2 príčiny: preťaženie chrbtových svalov, alebo opuch (edém), spôsobený zápalom. Je preto dôležité nielen zbaviť sa bolesti, ale obnoviť aj zdroje mikrovibrácií chrbtových svalov, odstrániť opuchy a obnoviť dodávku krvi v pohybovom segmente.

Úraz (trauma) chrbtice

Vibrafóny priložte priamo na oblasť poškodeného stavca symetricky po oboch stranách chrbtice. Pokiaľ sú poškodené viac ako tri stavce, terapiu opakujte 2x pozdĺž symetrickej osi chrbtice tak, aby bol pokrytý celý priestor. Je dôležité, aby liečba pokrývala aj stavce, ktoré susedia s poškodenými stavcami.

Následky skoliózy

Vibrafóny sa priložia na postihnutú oblasť, symetricky po oboch stranách chrbtice, podľa Tab. 26. Pacient leží.

Zlomeniny (Fraktúry)

Skrátenie doby liečby zlomenína obnovenie pohyblivosti kĺbov.

Podvrtnutia

Prvú terapiu možno začať 8 - 10 hod. po zranení. Vykonáva sa ležmo, postihnutú končatinu podložte tak, aby ošetrované miesto bolo položené vyššie, ako je úroveň srdca. Jeden vibrafón priložte na hladký povrch na mieste poranenia, druhý približne o 10 cm vyššie. Po terapii pacient zostane ležať minimálne 30 min.

Osteochondróza a jej prevencia

 

 

Doktor medicínskych vied 

starší prednášajúci na katedre nervových chorôb

Igor Vjačeslavovič Litvinenko

 

 

Osteochondróza je druh degeneratívnych zmien v chrbtici spôsobený vekom. Jej následkom sú:

Ostroha (kostný výrastok)


Pätová ostroha

 

Ostroha vzniká  hromadením odumretých buniek na mieste úponu šľachy na kosť.

Toto miesto býva výrazne preťažované a pravdepodobnosť odumierania buniek je vysoká. Odstraňovanie odumretých buniek je možné len cez lymfatické cievy. Ak mikrovibrácie, ktoré vznikajú ako dôsledok fyzických činností nestačia, potom treba telu pomôcť mikrovibráciami z externého zdroja. Dodatočne je vhodné pôsobiť mikrovibráciami aj na obličky, aby neboli príliš zaťažované bunkovým odpadom.

Artróza, artritída, trauma

Docent kliniky traumatológie a ortopédie 

Gennadij Akimov

 

Príčiny, prekonávanie ťažkostí a liečba  tohto ochorenia.