Srdce a cievy

Vysoký krvný tlak (Hypertenzia)

Píše zaslúžilý lekár Ruska, doktor medicínskych vied, 

Profesor Valerij Grigorievič Radčenko

Diabetická angiopatia (poškodenie ciev na základe DB)

Liečba prebieha podľa Tab.2, trvá 21 dní. Poloha je ležmo na mäkkej podložke, liečbu je možné podľa potreby opakovať. Je možné súčasne pôsobiť vibrafónmi na ruky aj na nohy. Ošetrujú sa oblasti K, E31 (nohy) alebo D2 (ruky), miesto ochorenia krvných ciev (artéria, chodidlá, prsty, ruky a iné), ako aj oblasti vačších artérií nad miestom ochorenia (za kolenom, lakťová jamka, oblasť vnútornej strany stehna nad stehennou tepnou).

Regulácia periférneho prekrvenia

Obštrukcia (nepriechodnosť) artérií dolných končatín vzniká ako dôsledok  hemodynamických a degeneratívnych zmien cievnej steny (najmä ateroskleróza a diabetická angiopatia) a ako následok zmien v zrážanlivosti krvi (zvýšená zrážanlivosť). 

Chronická srdcová nedostatočnosť (Angina pectoris)

Liečbu pred jej začatím konzultujte so svojím lekárom! 

Liečba sa vykonáva ležmo na chrbte alebo posediačky podľa Tab. 5. Vibrafóny priložte na oblasť K, v prípade použitia rúška najviac v jednej vrstve. V prípade poklesnutej obličky sa liečba vykonáva len ležmo, vibrafóny sú priložené 2 - 3 cm pod oblasť K.

Následky cievnej mozgovej príhody (CMP)

CMP je hrubé narušenie toku krvi v mozgu. Následkom CMP môže byť paralýza končatín, zhoršenie schopnosti rozprávať, poškodenie pamäte, atď.
Výsledky riešenia následkov CMP v mnohom závisia od rozsahu a lokalizácie poškodenia. Žiaľ, často konštatujeme, že následky sú nezvratné. Jeden zo základných problémov rehabilitácie pacienta po ischemickej CMP je zlepšenie prekrvenia mozgu.

V akútnom štádiu ochorenia sa vibro-akustická terapia nepoužíva.