Následky cievnej mozgovej príhody (CMP)

CMP je hrubé narušenie toku krvi v mozgu. Následkom CMP môže byť paralýza končatín, zhoršenie schopnosti rozprávať, poškodenie pamäte, atď.
Výsledky riešenia následkov CMP v mnohom závisia od rozsahu a lokalizácie poškodenia. Žiaľ, často konštatujeme, že následky sú nezvratné. Jeden zo základných problémov rehabilitácie pacienta po ischemickej CMP je zlepšenie prekrvenia mozgu.

V akútnom štádiu ochorenia sa vibro-akustická terapia nepoužíva.

Po prestávke 1 - 2 mesiace od ischemickej CMP, keď je stav pacienta úplne stabilizovaný, prístroj sa môže použiť za predpokladu, že pacient nemá výraznú arterosklerózu. Vitafon sa môže použiť podľa metodiky liečenia, ktorá bola vypracovaná v Moskovskom oblastnom vedecko-výskumnom klinickom inštitúte.

V súlade s touto metodikou sa VAT používa na zlepšenie prekrvenia mozgu. Aplikuje sa na oblasti D1 a D2 v režime 1 po dobu 5 min. na každú oblasť. Súčasne, podľa Tab. 6, pri použití VAT pri hypertenznej chorobe sa tiež pôsobí na oblasti D1 a D2 v rovnakom režime. Preto tento postup môže byť využitý aj na zníženie krvného tlaku a zlepšenie cirkulácie. CMP je závažné ochorenie, preto použitie VAT musí byť pod lekárskym dohľadom, resp. musí byť odporúčané lekárom.