Následky detskej mozgovej obrny

Terapie sa vykonávajú ležmo, v režime 2, 2x denne, ráno a večer, nasledovným spôsobom:

 1. Najskôr pôsobíte na oblasť chrbtice podľa popisu v bode 2), potom na oblasť K (vždy v režime 2, po dobu 15 min.), potom v oblasti atrofovaných svalov (režim 2, doba trvania 15 - 20 min.). Miesto atrofovaných svalov, kam budú vibrafóny umiestnené, určí lekár - neurológ.
 2. Režim, doba pôsobenia a miesto, kam budú vibrafóny postupne prikladané na jednotlivé oblasti chrbtice, je určené v bodoch 2 – 11. Ak to bude nevyhnutné, tak v bodoch 2 - 17.
  a) Pri prvej terapii prvého dňa priložte vibrafóny na oblasť D1, režim 1, doba pôsobenia 5 min.
  b) Pri druhej terapii prvého dňa priložte vibrafóny 4 cm pod oblasť D1, t.j. na oblasť D2, režim 1, doba pôsobenia 5 min. 
  c) Pri prvej terapii druhého dňa priložte vibrafóny o ďalšie 4 cm nižšie, t.j. na body E1, režim 1, doba pôsobenia 5 min.
  d) Pri nasledujúcich terapiách priložte vibrafóny vždy o ďalšie 4 cm nižšie od predošlého miesta pôsobenia, postupne až po dosiahnutie oblasti krížovej chrbtice, režim 1, doba pôsobenia 5 min. (spolu 7 dní). 
 3. Ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2), dobu pôsobenia v oblasti chrbtice môžete predlžovať až na 8 min., 2x denne.
 4. Ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2), dobu pôsobenia v oblasti chrbtice môžete predlžovať až na 11 min., 2x denne.
 5. Ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2), dobu pôsobenia v oblasti chrbtice môžete predlžovať až na 12 min., 2x denne.
 6. Ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2), dobu pôsobenia v oblasti chrbtice skráťte na 7 min. v režime 2, 2x denne.
 7. Ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2), dobu pôsobenia v oblasti chrbtice môžete predlžovať na 10 min. v režime 2, 2x denne.
 8. Ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2), dobu pôsobenia v oblasti chrbtice môžete predlžovať na 13 min. v režime 2, 2x denne.
 9. V prípade dobrej znášanlivosti ďalších 7 dní opakujte postup podľa 1) a 2) a dobu pôsobenia v oblasti chrbtice môžete predlžovať až na 15 min. v režime 2, 2x denne.
 10. Prestávka 7 dní.

 11. a) Ak je viditeľný pozitívny účinok, opakujte terapie podľa 1) a 2) počas jedného roku, každý mesiac prestávka jeden týždeň.
  b) Ak nie je viditeľný účinok, pokračujte podľa b. 12.
 12. Dobu pôsobenia v oblasti chrbtice znížte na 7 min., opakujte postup z 2) v režime 4
 13. Dobu terapie zvýšte na 10 min., opakujte postup z 2) v režime 4.
 14. Dobu terapie zvýšte na 13 min., opakujte postup z 2) v režime 4.
 15. V prípade dobrej znášanlivosti zvýšte čas na 15 min., opakujte postup z 2) v režime 4.
 16. Prestávka 7 dní

 17. a) V prípade pozitívneho výsledku pokračujte v liečbe jeden rok, opakujte terapie do b. 15 s týždňovou prestávkou raz za mesiac. Ak terapia v určitej oblasti chrbtice prináša lepšie výsledky, celá liečba by sa mala sústrediť na túto oblasť.
  b) Ak nenastane žiaden pozitívny výsledok, prerušte liečbu.