Nespavosť (Insomnia)

Liečba podľa Tab. 58. Pôsobenie na oblasti D1 a K napomáha zaspaniu. Výber konkrétnej oblasti priloženia vibrafónov závisí od príčiny nespavosti a určuje sa individuálne. Terapia prebieha pred spánkom po dobu 10 - 15 min. Na oblasť K pôsobte v režime 2, na oblasť D1 v režime 1. V mnohých prípadoch je potrebné pôsobiť striedavo na oblasti K a D1 v rovnakom režime po dobu 8 - 10 min. V prípade ochorenia krčnej chrbtice alebo náchylnosti k vysokému krvnému tlaku je potrebné najprv pôsobiť na oblasť D1 a až potom na oblasť K.