Novinky

IV. medzinárodná konferencia „Vibroakustika v medicíne“

 St. Peterburg, 2006


Slobodan Zelenovič, Ph.D., neurofyziológ, špecialista na psychosomatiku

Vojenská medicínska akadémia, Belehrad, Srbsko

 

 

Klinické skúsenosti pri využívaní mikrovibračnej stimulácie.

 

 

 

 

Od časov vzniku ajurvédskej medicíny po súčasnosť liečba poškodených orgánov nebola vždy úspešná. Svätý Grigorij Palama hovoril, že Boh sa zjavuje cez energiu. Je možné že Vitafon je najlepším potvrdením tejto myšlienky.

 

Veda pred polstoročím ešte nevedela, že všetky živé bunky majú mikrovibračný potenciál, ktorý dnes už vieme aj zmerať. Rôzne tkanivá organizmu majú rôzne vlastné mikrovibračné pozadie. Veľkosť objavu akademika Fjodorova je v poznaní, že pri liečbe Vitafonom je potrebné použiť vlny s premenlivou frekvenciou.

 

Hlavným orgánom, na ktorom závisí úspech vibroakustickej liečby, sú obličky. Pri pôsobení na túto oblasť sa glomerulárna filtrácia zvyšuje o 100 - 200% - a to aj pri zdravých obličkách. U mnohých nefrologických pacientov bola pozorovateľná obnova činností obličiek - traja pacienti, ktorí potrebovali dialýzu, do začiatku terapie vôbec nemohli močiť.

 

Svalové vlákna potrebujú dostať mikrovibračnú podporu v prvom rade – toto poznanie odhalilo V. Fjodorovovi nový náhľad na proces regenerácie a objasňuje kladný efekt vibroakustického pôsobenia na tepny, žily a lymfatické cievy.

 

Mikrovibračná terapia posilňuje aj pohyb očnej tekutiny a endolymfy v polkruhových kanálikoch vnútorného ucha. Urýchľuje proces detoxikácie celého organizmu, výrazne posiľnuje prietok krvi cez kapiláry a ako dôsledok tohto urýchľuje proces odovzdania kyslíku z eritrocitov do telesných tkanív. Pri liečbe liečbe sympatických paravertebrálnych ganglií je efekt dosiahnutý výrazným rozšírením ciev.

 

Pri pôsobení na oblasť pečene sa zvyšuje produkcia interferónu, čo má dôležitý vplyv na liečbu chorôb spojených s imunitným systémom (astma, cukrovka, systémový lupus, reumatická artritída a hepatitída).

 

O neoddeliteľnom prepojení chrbtice a hlavného mozgu vie medicína od najstarších dôb. Pri vibroakustickom pôsobení na chrbticu, filogeneticky staršiu štruktúru ako mozog, je neočakávane vysoký liečebný efekt u pacientov s chorobami spojenými s podkôrovými uzlami hlavného mozgu, pričom tento efekt je neporovnateľne vyšší ako efekt pri iných spôsoboch liečby. Sledovali sme troch pacientov s Parkinsonovou chorobou v neskorých štádiách, pri ktorých vibroakustické pôsobenie na chrbticu prinieslo vynikajúce výsledky (predtým nehybnému pacientovi sa obnovili všetky pohybové funkcie).

 

Mali sme pacienta, ktorému 20 rokov neúspešne liečili psychomotorickú epilepsiu a ktorému po vibroakustickom pôsobení na chrbticu prakticky úplne prestali záchvaty.

 

Z tridsiatich pozorovaných pacientov s roztrúsenou sklerózou sa nám v 30-40% prípadov podarilo dosiahnuť zbavenie sa poranení, problémov s videním a disfunkčnosťou sfinkteru.

 

V veľkom počte prípadov vitiliga a kožných ochorení, ako napr. psoriáza, vibroakustické pôsobenie umožnilo zlepšenie nielen funkcionálnych ale aj estetických a psychologických ukazovateľov.

 

Boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky (95% prípadov) u niekoľkých stoviek pacientov, liečených na adenóm prostaty a to tak pred chirurgickým zákrokom ako aj po ňom.

 

Pri liečbe reumatickej artritídy bolo päť pacientov, pri liečbe ktorých nenastal kladný efekt ani po imuno-supresívnej terapii (cytostatiká a kortikoidy) ani po liečbe zlatom. Vďaka mikrovibračnej stimulácii sa títo pacienti zbavili bolestí a obnovila sa im pohyblivosť kĺbov.

 

Najväčšia skupina pacientov (viac ako 2000 ľudí) s degeneratívnou artropatiou a osteopatiou vykázala mimoriadne dobré výsledky (u niektorých sa po 18 mesiacoch liečby dala pozorovať úplna obnova kolennej chrupavky).

 

Týchto niekoľko príkladov komplexne dokazuje význam objavu V. Fjodorova, ktorý sa dotýka samotnej podstaty biologických predstáv o poruchách zdravia.

 

Viedol som vibro-akustickú terapiu 40 pacientov s kardiostimulátorom. Všetci úspešne absolvovali liečbu (na oblasť okolia kardiostimulátora nebolo pôsobené). Prvý liečbu absolvoval 86-ročný kardiológ. Po úspešných výsledkoch boli liečení další pacienti s implantátami (umelá chlopňa, kĺby a pod.).

 

Potvrdilo sa, že vibro-akustická terapia zmierňuje spazmy tepien a udržuje požadovanú úroveň oxidu dusného, čím znižuje možnosť vzniku oxidačného stresu. Fragmenty dusíku sú uložené na vonkajšom povrchu bunkovej membrány, čo je dôležité pre difúziu oxidu dusného v bunke. Podľa všetkého oxid dusný hrá v bunke úlohu neurotransmiteru, čo vplýva na možnosť spustenia základných procesov (aktivácia imunitného systému, uvoľňovanie hormónov, bunková sekrécia, mitotické delenie, atď). Receptory proteínov rodiny “JAK” zodpovedajú za bunky imunitného, nervového a krvotvorného systému. Rovnaké systémy sú aj hlavnými zdrojovými systémami, objektami vibro-akustického pôsobenia.

 

Proroci v Starom zákone hlásali, že príde doba, keď ženy hneď po pôrode budú jesť vlastnú placentu. Dnes sa vie, že placenta je hlavným zdrojom kmeňových buniek. A hlavným pohlcovačom zdrojov sú receptory. Obzvlášť dôležitými sú hematopoetické cytokinové receptory, ktoré sú zodpovedné za aktiváciu génov bunkovej proliferácie (receptory pre erytropoetín, rastový hormón a prolaktín).

 

 

Vo vzťahu ku všetkým ostatným aktuálne známym spôsobom liečby je vibro-akustika v pozícii doplňujúceho synergického článku, pomocou ktorého je možné znižovať dávky prijímaných liekov, čo umožňuje znížiť ich vedľajšie účinky (s výnimkou imunosupresívnych liekov).

 

Podobná liečba tiež obmedzuje rozvoj závislosti od inzulínu a hyperinzulinismu a tiež znížiť riziko rozvoja karcinómov a autoimunitných chorôb. U mnohých našich pacientov ktorí trpeli na cukrovku sa ukázala veľmi dobrá regulácia úrovne glukózy v krvi. Iné prejavy cukrovky sa tiež podstate znižili, ako aj potrebné množstvo užívaných liekov. Sú aj prípady, keď po dlhodobom používaní Vitafonu mohlo byť užívanie antidiabetických preparátov ukončené.

 

 

Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté aj pri liečbe vysokého tlaku (ľahká a stredná forma), tak podľa aterosklerotických ako aj podľa psychologických ukazovateľov. Podarilo sa nám u veľkého množstva pacientov znížiť a v niektorých prípadoch aj celkom vylúčiť príjem antihypertezívych preparátov. Liečba pacientov s vážnejšou úrovňou natoľko úspešná nebola, no aj u nich sa úroveň tlaku čiatočne znížila.

 

V prípade, keď je vysoký tlak sprevádzaný cukrovkou, je veľké riziko vzniku agiopatie, preto je úspešná liečba takýchto pacientov obzvlášť zložitá a obtiažna. V prípade použitia vibro-akustickej terapie sa toto riziko významne znižuje.

 

V prípadoch chronickej kompresívnej neuropatie mala liečba nevídaný úspech (viac ako 90% našich pacientov sa úplne vyliečilo po 30 dňovej terapii).

 

Rovnako boli dosiahnuté mimoriadne uspokojivé výsledky pri liečbe stresov, senzorineurálnej strate sluchu, poruchách rovnováhy a videnia ako aj pri bolestiach hlavy.

 

 

Chcel by som na záver parafrázovať rakúskeho filozofa Paula Karla Feyerabenda a poznamenať, že pre lepšie pochopenie prírody a odstránenie prekážok k lepšej kvalite života potrebujeme nové idey a metódy. Preto je potrebné v prvom rade zbaviť sa predsudkov, že skutočné poznanie nemôže byť hranicami klasickej vedy.

 

Depresia.

Efektívny spôsob boja s depresiou.

 

Stránku vedie riadny člen Akadémie medicínsko-technických vied,

vedúci odborník v oblasti mikrobiomechaniky - Vjačeslav Alexejevič Fjodorov.

 


 

„Obrovská vďaka! Vitafon je zázrak! Po liečbe sa mi chce lietať, z hlavy mi zmizli zlé myšlienky, spím tuho, tlak neskáče, cukor mám 7 jed. (bol 9-10), celkovo sa mi chce zas žiť. Ďakujem!“

 

Tento list poslala mladá žena, ktorá sa dlhý čas nachádzala v depresii, po dvoch mesiacoch používania Vitafonu. V nasledovnom si povieme, prečo fónovanie vybraných oblastí organizmu pomáha pri prekonaní depresie.

 

Prečo nastávajú stavy depresie?

 

Dlhú dobu sa predpokladalo, že depresia je psychická choroba, charakterizovaná zmenami nálady. Spôsoby liečby založené na základe takéhoto chápania depresie, nie sú dostatočne účinné, najmä v dlhodobom horizonte. Ak aj depresia zmizne, nie je to na dlho, alebo len dovtedy, kým sa užívajú antidepresíva.

Depresia obvykle prichádza po sérii stresových situácií, po intenzívnom psychickom a duševnom zaťažení, ako napríklad štátnych alebo prijímacích skúškach. U športovcov môže depresia nastať v dôsledku náročných tréningov. Vyskytuje sa aj počas menopauzy alebo po ťažkej chorobe.

Inými slovami, ak po veľkom psychickom alebo fyzickom zaťažení organizmus nedokáže obnoviť energetické rezervy nervových a mozgových buniek (psychické zdroje), vzniká depresia. Podstatou stavu depresie je skutočnosť, že organizmus "nenachádza" v daných životných podmienkach spôsob, akým by bolo možné dosiahnuť udržateľný pozitívny trend v obnove zdrojov po ich vyčerpaní. Samozrejme, je možné pokúsiť sa zmeniť životný štýl k lepšiemu, ale často sa to nedarí.

 

Nové poznatky o depresii. 

 

Psychické zdroje sú tesne prepojnené s fyzickými zdrojmi, pretože všetky svalové buňky sú riadené mozgom. V roku 2004 vedci zistili, že pri vyvolanom strese v stave telesného pokoja sa niekoľkonásobne zvyšuje počet sťahov svalových buniek (mikrovibračné pozadie). Zvýšená aktivita trvá 24 hodín a jej dôsledkom je značné vyčerpanie nielen fyzických zdrojov ale aj zdrojov nervových buniek.

 

Inými slovami stres, úzkosti a prežité situácie spotrebúvajú psychofyzické zdroje rovnako ako vyčerpávajúca fyzická záťaž alebo podchladenie. Zdroje sa spotrebúvajú rýchlo a ich obnova trvá dlho. Pritom čím väčšia je miera vyčerpania zdrojov, tým pomalšie sa obnovujú. Z tohto dôvodu sa akútny nedostatok psychických zdrojov mení na chronický. Ak k tomuto prichádza u detí a dospievajúcich, spomaľuje sa ich sociálny rozvoj, zhoršuje sa adaptáciu v kolektíve, rozvíja sa ich izolovanosť, majú strach komunikovať, ťažko sa vedia sústrediť.

 

 

Ako sa dostať z depresie.

 

Ak pomôžeme organizmu obnoviť psychofyzické zdroje, ústup depresie nastane sám od seba a podstatne rýchlejšie. Užívanie antidepresív zdroje organizmu nezväčšuje, ale len "umožňuje zaliezť do už aj tak malej rezervy". Pri tomto druhu liečby, bez adekvátneho doplňovania psychofyzických zdrojov, je dlhodobý výsledok nepriaznivý.

Nevyhnutné je, aby objem dopĺňaných psychofyzických zdrojov (životných síl) začal prevyšovať ich spotrebu. Metódy typu - nerobte si toľko starostí, menej komunikujte, viac spávajte, aplikujte rôzne diéty - sú málo účinné. Je potrebné zlepšiť funkciu orgánov, ktoré zabezpečujú zdroje a výživu buniek miechy. Toto je možné dosiahnuť pomocou vibroakustického pôsobenia - fónovania. 

 

Obnova životných síl pomocou fónovania.

 

Fónovanie je svojim spôsobom masáž na bunkovej úrovni, ktorú užívateľ môže vykonávať doma. Fónovanie zlepšuje funkcie hlavných orgánov tvoriacich zdroje a podstatne (v priemere 1,5 krát) urýchľuje dopĺňanie buniek zdrojmi.

Keď miera hromadenia zdrojov začne prevyšovať ich straty organizmus za rýchlo zbaví depresie. Je potrebné fónovať oblasti obličiek, pečene, pľúc a chrbtice.

Táto metodika bola použitá v skupine športovcov školy pre olympijskú rezervu v období intenzívneho tréningu. V porovaní s kontrolnou skupinou sa okrem lepších výsledkov výrazne zlepšila aj psychická odolnosť.

Efekt sa navyšuje postupne každým pôsobením a trvá niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov. Dĺžka liečby závisí od miery vyčerpania životných síl a počtu fónovaní denne. 

 

 

Metodika závisí od príčin depresie.

 

Metodika fónovania pre depresii zapríčinenej stresom a životnými okolnosťami.

 

 Pre prístroj Vitafon T

Fónovanie každej oblasti 1-4x denne, 4-6x týždenne 

(podľa časových možností) 

Oblasti pôsobenia 

 

Režim

Počiatočný čas v min.

Tempo navyšovania v min. 

Dostatočný čas v min.

Obličky (body K)

2

10

+ 2 denne

15 -20

Pľúca (body C)

2

5

+ 1 denne

7-10

Pečeň (body M)

1

3

1 1 denne

7-10

Krčná chrbtica 

(body D1)

1

3

 

3

Krčná chrbtica 

(body D1)

1

3

 

3

 

 

Metodika fónovania pri depresii, vyvolanej vyčerpávajúcou telesnou záťažou.

 

 Pre prístroj Vitafon T

Fónovanie každej oblasti 2-4x denne, 5-7x týždenne 

(podľa časových možností) 

Oblasti pôsobenia 

 

Režim

Počiatočný čas v min.

Tempo navyšovania v min. 

Dostatočný čas v min.

Obličky (body K)

2

10

+ 2 denne

20-30

Pľúca (body C)

2

5

+ 1 denne

10-15

Pečeň (body M)

1

5

+ 1 denne

10

 

 

Lymfostáza

Príčiny a metódy odstránenia. 

 člen akadémie lekársko-technických vied RF, hlavný odborník v oblasti mikrobiomechaniky, V.A.Fjodorov.

 

Lymfatický systém tvorí sústava lymfatických ciev a uzlín a slezina.

Lymfa je telová tekutina, ktorá odvádza z medzibunkového priestoru odpadové látky metabolizmu, odumreté a poškodené bunky. Jej súčasťou sú aj biele krvinky. Lymfa v cievach prúdi len jedným smerom - od periférie tela k srdcu. Pohyb je zabezpečovaný sťahmi svalstva. Nedostatok pohybu, poškodenie lymfatických ciev úrazom, operáciou, alebo infekciou majú za následok nedostatočné odvádzanie lymfy a hromadenie škodlivých látok v tkanivách a kĺboch. Ak škodlivé látky nemôžu byť z tela vylúčené, nastupuje únava, opuchy, a celkové oslabenie imunitného systému.

Aby lymfa mohla v cievach tela prúdiť, potrebuje pohyb.

Ak sa človek z nejakého dôvodu nemôže alebo nechce pohybovat, potrebné mikrovibrácie svalov pre pohyb lymfy je možné vytvoriť prístrojom VITAFON.

Lymfostáza je porucha lymfatickej drenáže - narušenie rovnováhy medzi prívodom lymfy  z kapilár a jej odtokom cez lymfatické cievy.

Energetickým predpokladom pre odvod prebytkov medzibunkovej tejutiny cez lymfatické cievy su mikrovibrácie. V cievach lymfatického systému sú chlopničky, ktoré sa vplyvom mikrovibrácii menia na mikropumpičky. Zdrojom mikrovibrácii v organizme su premeny pri sťahoch svalových vlákien.

Tekutina zo všetkých lymfatických ciev sa zbiera v jednej veľkej cieve - hrudnom kanále. Z neho sa lymfa dostáva znovu do krvi. Pričinou lymfostázy može byť oslabenie mikrobvibrácií, zalomenie ciev, zablokovanie veľkých lymfatických uzlín z rôznych príčin a v menšej miere zvýšený krvný tlak. 

Ako je možné odstrániť príčiny lymfostázy?

Nie vždy je možne určiť príčinu alebo miesto blokády lymfy len podľa povahy opuchu a umiestnenia zvačšených lymfatických ciev. Pre záruku úspechu sa používa kompex opatrení, medzi ktorými je na prvom mieste kompenzácia deficitu mikrovíbrácií nielen v oblasti výskytu opuchu, ale aj v oblasti chrbtice, obličiek a pečene na obnovenie vlastnej úrovne miktovibrácii v tkanivách.

Ruský vynález kompenzáciu mikrovibrácií - VITAFON - okrem zlepšenia lymfodrenáže tkanív podporuje aj zásobovanie buniek krvou a živinami.

Metodika fónovania pri lymfostáze dolných končatín.

Oblasť pôsobenia Fónovanie každej oblasti ráno a večer, 6-7 x týždenne
  režim počiatočná doba v min. tempo navyšovania doby fónovania konečná doba v min.
podkolenná jamka  4 2 + 1 obdeň 5
vnútorná strana bedra 4 2 + 1 obdeň 5
trieslové lymfatické uzliny 4 2 + 1 obdeň 5
pečeň - oblasť M  1 2 + 1 obdeň 5
chrbtica, body E11 1 2 + 1 obdeň 3
chrbtica, body E3 1 2 + 1 obdeň 5
chrbtica, body Е4  2 2 + 1 obdeň 5
obličky, oblasť К 2 5 + 1 denne 15

Fónovanie vľahu. Dĺžka liečby závisí od stupňa rozvoja choroby. V počiatočnom obdobi je vhodné celkovú dobu fónovania rozdeliť na 3-4 terapie denne, každých 6 - 8 hodín.

 

Nové diagnostické prístroje spoločnosti DYNAMIKA

Od 1. júla 2013 ponúkame pre SR diagnostické prístroje OMEGA, LOTOS a ONYX spoločnosti DYNAMIKA, St. Peterburg.

Vyhodnotenie zdravotného stavu zo záznamu EKG pomocou analýzy variability srdcovej frekvencie a fraktálnej analýzy.

Viac informácií TU...

lotosomegaonyx

 

 

NOVINKA! Vibro-akustický prístroj VITAFON 5

vitafon-5

VITAFON 5 má vlastnú batériu a možnosť použitia 2 x 2 vibrafónov naraz.

Umožňuje vibro-akustické pôsobenie bez zdroja 220V a skracuje čas potrebný pre liečbu.

Možná dĺžka pôsobenia na batériu až 8 hod.

Prístroj je certifikovaný pre EU.

Cena s návodom v slovenčine: 319,- eur