Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spol. VITAFON Slovakia s.r.o.
pri predaji prístrojov VITAFON.

Kupujúci objednaním tovaru prijíma tieto Obchodné podmienky, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.
Variant a) platí pre osobný odber.
Variant b) pre dobierku.

Článok 1. Predmet zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci prevziať a uhradiť tovar za podmienok uvedených v Čl. 2 a Čl. 3.

Článok 2. Podmienky dodania a úhrady tovaru.

2.1. Tovar:                            VITAFON - T

2.2. Miesto dodania:
a) sídlo predávajúceho
b) sídlo kupujúceho - Tovar bude odovzdaný prepravcovi s menom a adresou doručenia podľa mailovej, alebo telefonickej objednávky.

2.3. Cena s DPH:              
a) 149,-- euro
b) 149,-- euro + 5 euro poštovné kuriérom, spolu 154 euro

2.4. Úhrada:             
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru
b) v hotovosti kuriérovi pri prevzatí tovaru na dobierku

2.5. Priložené doklady:      
a) faktúra (zároveň dodací list, záručný list apríjmový pokladničný doklad)
b) faktúra ( zároveň dodací a záručný list potvrdenie kuriéra o dodávke

2.6. Balenie:                        
a) kartón výrobcu
b) prepravný kartón s ochrannou bublinkovou vrstvou

2.7. Termín dodania           
a) do 48 hodín od potvrdenia objednávky
b) do 96 hod od potvrdenia objednávky

Článok 3. Všeobecné ustanovania.

3.1. Každá objednávka musí byť potvrdená kontrolným mailom / telefonicky.

3.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie, oneskorené dodanie alebo nedodanie tovaru kuriérom.

3.3. V prípade neprevzatia objednaného tovaru má predávajúci právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody..

3.4. Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až do jeho úhrady kupujúcim.