Sivý zákal oka (Katarakta)

Zachovanie transparentnosti šošovky je možné len vtedy, ak má pravidelný príjem živín a možnosť pravidelného vylučovania metabolických produktov. V opačnom prípade sa v epiteliálnych bunkách hromadia škodlivé látky, ktoré časom postupne začínajú narušovať jej priehľadnosť. Ak sa už časť šošovky skalí, táto “škvrna” sa nedá odstrániť. Je možné však proces vývoja katarakty spomaliť alebo pozastaviť. Je potrebné zlepšiť metabolizmus šošovky a predovšetkým umožniť vylučovanie toxických produktov, ktoré sa nahromadili v prednej komore - najprv cez odvodňovací systém a potom ďalej do žilových vlásočníc. Bohužiaľ, žilová drenáž oka sa vekom zhoršuje, preto sa pri najmenšom podozrení na výskyt šivého zákalu odporúča preventívny trojstupňový program VAT. Prvým stupňom je zvýšenie odtoku vnútroočnej tekutiny pri VAT, efekt "mikrovibračných čerpadiel”, prispieva k zlepšeniu metabolizmu šošovky.

Krvné zásobenie očnej gule a prietok krvi sú regulované vegetatívnym nervovým systémom cez krčné gangliá uložené na úrovni 2. a 3. krčného stavca, v oblasti dolného okraja hranice vlasov. Fónovanie tejto zóny zlepšuje prekrvenie očí a mozgu - druhý stupeň pôsobenia. Pečeň a obličky sú zapojené do procesu vylučovania metabolických produktov. Tieto orgány preto tiež potrebujú VAT - tretí stupeň.

Najlepšie výsledky prináša kombinácia všetkých troch stupňov, aby sa spustil celý liečebno-preventívny mechanizmus. Odporúča sa dodržiavať poradie uvedene v tabuľke.

Dĺžka liečby nie je obmedzená. V lokálnej liečbe (kvapky) treba pokračovať. Prestávky vo vibro-akustickej terapii sa neodporúčajú viac, ako 3-5 dní za mesiac.

Kontraindikácie - stav po mozgovej príhode, alebo po srdcovom infarkte, prítomnosť implantovaného kardiostimulátoru.

 

 

Priloženie vibrafónov na oko a na oblasť D1.