Skleróza multiplex

Po absolvovaní prvej liečby podľa Tab. 33 je liečbu potrebné opakovať s pôsobením vibrafónov 2x denne a zároveň pridať pôsobenie na oblasť E3 v režime 1 v trvaní 4 minúty.