Únavový syndróm

Prístroj odstraňuje únavu a zvyšuje pracovnú schopnosť svalov nasledovným spôsobom: priložte vibrafóny na oblasť postihnutej svalovej skupiny po dobu 10 - 15 min. v režime 4.

Na odstránenie únavy rúk môžete držať vibrafóny v rukách tak, aby membrány boli otočené smerom k dlaniam po dobu 15 - 30 min. v režime 2. Odporúčame fónovať aj bod D2, po dobu 5 min. v režime 1 a oblasť K po dobu 15 min. v režime 2.

Na odstránenie únav nôh priložte vibrafóny na chodidlá z dolnej strany, doplnkovo možete fónovať body E3 a E4 po dobu 4 min. v režime 2 a oblasť K 15 min. v režime 2.