Vibro-akustická terapia a mikrovibrácie.

Mikrovibrácie (mikrochvenia) existujú v každom živom organizme.
Pre život človeka sú rovnako dôležité ako potrava, voda, vzduch a teplo.

Rastlinám mikrovibrácie dodáva vietor, dážď a pohyb živočíchov. Zvieratá a ľudia si ich vytvárajú vo svojich telách pohybom. Hlavným zdrojom mikrovibrácií je činnosť svalov.

Prečo človek potrebuje mikrovibrácie? - vysvetlenie pre nás

Ľudské telo má vyše 100 000 000 000 000 (sto biliónov) buniek. 

Evolúcia vytvorila človeku dokonalý systém ciev na jeho výživu a ochranu. 

Krv dodáva živiny tam, kde ich telo potrebuje: k orgánom, kostiam, pokožke. Ak ich bunky nedostanú, chorľavejú, chradnú a napokon odumierajú. Krv zároveň pozbiera odpad a systémom žíl ho odstráni.

Podobne funguje aj lymfatický systém - miazga likviduje škodlivé bunky, poupratuje a odplaví ich.

Imunitný systém umožnil človeku prežiť tisíce rokov vývoja. Neustály fyzický pohyb vytváral dostatok mikrovibrácií a spriechodňoval cievny a lymfatický systém, vďaka čomu  telo samo dokázalo odolávať chorobám.

Dnes človek nahradil prechádzku autom, trhovisko internetom, pútnika televíziou a pohyb je často obmedzený na manipuláciu s diaľkovým ovládačom a myšou. 

Nedostatok pohybu a nový životný štýl vedie k zníženiu svalových sťahov, čo vedie k postupnému znižovaniu priechodnosti ciev, k vzniku usadenín v kĺboch a k zápalom. Dnes človeka obchádza stres, migréna, cukrovka, vysoký tlak, chronická únava a ďalšie našim predkom neznáme choroby.

Ak sa krv a lymfa k orgánu nedostanú, tento začne trpieť a bolieť. Čím viac človeka niečo bolí, tým menej sa hýbe. Čím menej sa hýbe, tým viac to bolí. 

Škodlivé látky sa zhromažďujú a usadzujú, nemôžu by odstránené z kĺbov, ciev, svalov, kostí, kože a najmä z pečene a obličiek. Šport sa presunul na obrazovku a obličky a pečeň musia stráviť stále nové kombinácie chemických zlúčenín.

Ak dnešného človeka bolí kĺb, dostane injekciu proti zápalu a užíva lieky proti bolesti, ak je z nich otupený, dostane lieky na povzbudenie, ak mu dvihnú tlak, iný liek ho zníži, ak sa mu v noci pri močení točí hlava, ....….... . Ak sa zadarí, nezvlečie sa z kože.

Moderná veda vymyslela mnoho účinných a drahých liekov. Fungujú rýchlo. Neliečia však príčinu, ale následky ochorení. Rany sa hoja, kĺby prestávajú bolieť, lieky premohli zápal. Odumreté baktérie však zostávajú v postihnutom mieste ako živná pôda pre ďalší nápor choroby. Následok bol odstránený, príčina zostala. Zápal sa vráti.

Niekedy je dobré ponáhľať sa pomaly. 

Často stačí vlastnému telu poskytnúť príležitosť, aby sa bránilo samo a povzbudiť jeho imunitný systém.

Štúdie ruských vedcov dokázali, že vibro-akustická terapia VITAFONOM nahrádza mikrovibrácie svalov.

S VITAFONOM za chrbtom pozeráte televíziu a telo si myslí, že športuje, čítate obľúbený časopis a telo si myslí, že je na zdravotnej prechádzke. Seniori sú v teple a v bezpečí, juniorom sa rýchlo hoja podvrtnutia, modriny a rany. Môžu si zadovážiť ďalšie.

Vibro-akustická terapia (fónovanie) obnovuje prietok krvi a miazgy vo vlásočniciach na fyzikálnom základe. Umožňuje organizmu samotnému zapojiť do boja proti chorobe vlastný imunitný systém a odstrániť príčinu zápalu. 

Prečo človek potrebuje mikrovibrácie? - vysvetlenie pre vedeckých pracovníkov

Prvou úlohou mikrovibrácií je zabezpečenie toku krvi v cievach. Srdce, vzhľadom na jeho kapacitu, nie je vždy schopné zabezpečiť dostatočný spätný prietok krvi z kapilár v telesných tkanivách.

Tento tok ovplyvňujú chlopne na vnútornej stene žíl, ktoré umožňujú prietok krvi len jedným smerom - od tkanív k srdcu.

Úroveň aktivít týchto chlopní ovplyvňuje stav mikrovibrácií v žilách. Dokáže vytvoriť tzv. "vnútornú mikropumpu", ktorá je schopná prekonať aj gravitáciu.

Druhou úlohou mikrovibrácií je zásobovanie buniek výživou a odstránenie odpadu z buniek.

Medzibunkový priestor je vyplnený medzibunkovou tekutinou. Bunky dostávajú výživu z tejto tekutiny a vypúšťajú do nej odpad. Odpad sa dostáva z medzibunkovej tekutiny do miazgovej siete. Doprava odpadu z buniek sa v miazgovom systéme vykonáva výlučne mikrovibráciami. Pôvodcom mikrovibrácií sú chlopne v lymfatických cievach. Lymfa, na rozdiel od krvi, nemá vlastnú pumpu. 

V oblasti zápalu býva rýchlosť tvorby odpadových látok vyššia ako kapacita odtoku lymfatického systému. Zvýšenie počtu odpadových látok v medzibunkovom priestore spôsobuje, že koncentrácia výživových látok, ktoré tam dodávajú kapiláry, sa znižuje. Medzibunkový priestor je prehustený. Bunky sú vyživované nedostatočne, zdroje ochrany organizmu, potrebné na produkciu mikrovibrácií v oblasti zápalu, sú oslabené. Výživa neprichádza, odpad zostáva. Kruh sa uzatvára.

Tretia úloha mikrovibrácií súvisí s činnosťou imunitného systému.

Imunitné reakcie môžu nastať len vtedy, keď zvláštne bunky (biele krvinky) môžu prenikať medzibunkovým priestorom. Tieto bunky vyhľadávajú poškodené alebo cudzie bunky. K poškodeným bunkám sa môžu dostať ľahšie na miestach, kde je tkanivo dostatočne nasýtené mikrovibráciami, ktoré umožňujú rýchly a častý kontakt s cudzími bunkami. Mnoho výskumov a experimentov dokázalo nárast imunitných reakcií organizmu pod vplyvom mikrovibrácií.

V súčasnosti sa stále viac vedcov prikláňa k názoru, že hlavnou príčinou chronických chorôb je nedostatok zdrojov mikrovibrácií.

Prečo?

Látková výmena v tele môže prebiehať len vtedy, ak biologické látky na seba vzájomne pôsobia. Preto je mechanická výmena látok medzi telesnými bunkami a biologickými molekulami základným predpokladom pre väčšinu biologických, a najmä imunologických, reakcií.

Na to, aby imunologická reakcia nastala, je potrebný priamy kontakt príslušných komponentov v správnej vzájomnej priestorovej polohe. Červené krvinky musia dosiahnuť bunku, aby jej mohli odovzdať kyslík. Biele krvinky sa musia dostať k vírusu a spojiť sa s ním, aby ho mohli zneškodniť. Tieto procesy závisia od rýchlosti, ktorou sa môžu tieto telieska pohybovať v tepnách, žilách, kapilárach a v medzibunkovom priestore v tkanive. 

Mikrovibrácie podporujú prepravu krvných buniek a biologických molekúl z vlásočníc do medzibunkového priestoru a z neho potom späť cez vlásočnice do žíl a do miazgového systému. Ak je prúdenie krvi v cievach lokálne obmedzené, vibrácie sa podstatne znížia. Z rôznych príčin je niekedy aj svalová činnosť v oblasti ochorenia oslabená, a preto sú nedostatočné aj mikrovibrácie. Chorobný proces sa stáva chronickým a účinnosť podávaných liekov je znížená.

Nedostatok pohybu všeobecne znižuje úroveň mikrovibrácií v tele, čo skôr alebo neskôr vedie k ochoreniu.

Čo je to vibro-akustická terapia? 

Vibro-akustická terapia umožňuje zvýšiť úroveň mikrovibrácií v oblasti pôsobenia. Niekedy ju nazývajú masážou organizmu na bunkovej úrovni.

Pohyb a šport poskytujú organizmu dostatočný počet mikrovibrácií. Avšak vekom alebo pri nedostatku fyzických aktivít (sedavý spôsob života, pripútanie na lôžko) sú tkanivá menej sýtené.

Aj zdravý človek cíti nedostatok mikrovibrácií na svojich vnútorných orgánoch, ktoré nemajú vlastné svalové zväzky - obličky, pečeň, slezina, kostná dreň a miecha.

Starší ľudia majú všeobecne nižšiu úroveň mikrovibrácií a následne zníženú výživu buniek. To spôsobuje zníženú činnosť vnútorných orgánov, dôsledkom čoho je ešte nižšia úroveň mikrovibrácií.

To je hlavná príčina celkového znečistenia organizmu. Východiskom z tohto začarovaného kruhu je dodať organizmu mikrovibrácie z vonkajšieho zdroja.

Vibro-akustickou terapiou je možné chorobám predchádzať aj ich liečiť. Prevencia pomáha zvýšiť pracovnú výkonnosť, prekonať únavu, zlepšiť celkový stav, znížiť výskyt dýchacích ochorení, pomôcť pri strese a zabrániť rozvoju chorôb.

Terapia obličiek celkovo zlepšuje všeobecný fyzický stav tela, dáva pocit prílivu síl, umožňuje ľahšie prekonať fyzické ťažkosti, upravuje krvný tlak, odstraňuje nespavosť a znižuje úroveň cholesterolu v krvi.

Terapia pečene urýchľuje proces detoxikácie, napomáha vylučovaniu škodlivých látok a podstatne znižuje úroveň alergických reakcií.

Terapia chrbtice zlepšuje zásobovanie miechy krvou a zvyšuje počet červených krviniek, ktoré sú nevyhnutné pre regeneráciu tkanív. 

Terapia v oblasti patológie (postihnutého miesta) napomáha vylučovaniu škodlivých látok z tela, urýchľuje hojenie opuchov, pomliaždenín a podvrtnutí, posilňuje reakciu imunitného systému a zvyšuje efektívnosť liečby lekárom.

Pôsobenie na obličky je často dôležitejšie ako samotné pôsobenie na postihnutú oblasť.

Vibro-akustické pôsobenie na obličky zvyšuje ich produktivitu pri dosahovaní rovnováhy kyselinovej základne a elektrolytického zloženia krvi, ktoré následne umožňuje zvýšenie vylučovania nespracovaných metabolických produktov z tkanív. Toto následne umožňuje zvýšenie prietoku v cievnom a lymfatickom systéme a podstatne vylepšuje cirkuláciu krvi v tele. Keďže všetky chorobné procesy sú sprevádzané zvýšeným výskytom odpadu z látkovej výmeny, prakticky všetky postupy predpisujú aplikáciu v oblasti obličiek, ktoré slúžia na obnovenie systému prietoku krvi v tele. Pri komplikovaných prípadoch alebo pri viacerých chorobách je fónovanie obličiek jediným miestom pôsobenia pri vibro-akustickej terapii.

Trvanie liečby

Čas, ktorý je potrebný na vibro-akustickú terapiu, závisí od stupňa rozvoja choroby - intenzity chorobných zmien, počtu nasčítaných (akumulovaných) nezvratných zmien a dĺžky trvania choroby.

Čím dlhšie choroba trvá, tým dlhšia bude jej liečba.

Dlhodobé sledovania pacientov viedli k nasledujúcim záverom:

  1. Efekt liečby sa každou procedúrou sčítava.
  2. Efekt opakovanej liečby počas roku a dlhšej doby sa taktiež sčítava.
  3. Pri chronických dlhodobých chorobách ako artritída, artróza, adenóm a vysoký tlak sa výsledok liečby neprejaví skôr ako o 1 - 3 mesiace. Pri pacientoch, ktorí boli liečení 20 - 30 rokov a ktorým iné metódy liečby nezabrali, sa výsledok dostaví až po 6 - 9 mesačnej liečbe.
  4. Všeobecné zlepšenie zdravotného stavu je pozorovateľné už počas prvých týždňov liečby.
  5. Odstránenie edému a zápalov uľavuje bolesti kĺbov u pacientov s deformačnou artrózou. Napriek faktu, že po liečbe je deformácia ešte viditeľná na röntgenovom snímku, absencia bolesti umožňuje organizmu zvyknúť si po 6 - 9 mesiacoch na nezvratné zmeny. Ako výsledok liečby zmiznú krívanie a nepohodlie.
  6. Po ukončení liečby sa môže jej efekt pomaly vytrácať. V tom prípade ju je potrebné zopakovať.
  7. Je zrejmé, že účinok liečby závisí od dĺžky trvania jednotlivých terapií a od celkovej dobe liečby. Posledné výskumy smerujú k zvyšovaniu počtu a dĺžky terapií a k skracovaniu intervalov medzi nimi.

V každom prípade čas liečby trávite doma a nie v čakárni nemocnice.