Zelený zákal oka – (Glaukóm)

Liečba sa vykonáva podľa Tab. 62. Dĺžka liečby je 3 - 6 mesiacov. Prestávka medzi liečbami je 6 mesiacov.

Prístroj sa prikladá na tri rôzne oblasti, podľa Tab. 62. Pokiaľ sú postihnuté obe oči, ošetrenie trvá 5 min. na každom. Oblasť K sa ošetruje poležiačky, ostatné oblasti v sede. Pri pôsobení na oblasť jugulárnych žíl (oblasť V2, obr. 5) sú vibrafóny priložené z oboch strán na oblasť hrtanu nad kľúčnou kosťou, do oblasti dolnej tretiny krku. Pri pôsobení na oblasť oka priložte jeden vibrafón na spánok na strane chorého oka, druhý na zatvorené viečko.